Ruanda cinsiyet eşitliğinde Amerika’yı nasıl geride bıraktı?

İzlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Ruanda’nın ortak ne özellikleri var? İlk bakışta neredeyse hiçbir ortak zeminde buluşmayan bu ülkelerden dört Nordik ülke, Dünya Bankası verilerine göre yüksek gelirli ülkeler arasında.

Ruanda ise Birleşmiş Milletler’in 48 En Az Gelişmiş Ulus listesinde. Ama tüm bu farklılıklara rağmen hepsinin paylaştığı tek bir özellik var: Cinsiyet eşitliği söz konusu olduğunda beş global lider olmak!

Ruanda -dünyanın en fakir ülkelerinden biri- nasıl bu kategoride yer alabiliyor?

Gelişmemiş ülkeler bile cinsiyet ayrımında aradaki farkı kapatıyor. Dünya Ekonomik Forumu Global Cinsiyet Ayrımı Raporu, dünyada kadın olmanın en iyi olacağı yerlerin listesi değil. Ruanda’nın 5. sırada yer alması ise oradaki kadınların Fransa’da, İngiltere’de veya Amerika’da yaşayan hemcinslerinden daha iyi bir yaşam sürdürdükleri anlamına gelmiyor.

Aksine bu raporun ölçmeye çalıştığı, ülkelerin kadın ve erkek arasındaki bu ayrımları kapatmak adına ne kadar yol kat ettikleri.

Global Cinsiyet Raporu, özellikle dört ana alana odaklanıyor: Sağlık, eğitim, ekonomi ve siyaset. Bunların ikisinde Ruanda birçok gelişmiş ülkenin önünde yer alıyor.
Ekonomi: Ruanda %86 ile dünyanın en yüksek kadın iş gücü katılımı oranlarından birine sahip. Örneğin, Amerika’da bu rakam %56 ve milenyumun başından beri düşüşte. Ruanda’da yalnızca kadınların iş gücüne katılım oranları yüksek değil: Kadın-erkek arasındaki ücret eşitsizliği de daralıyor. Nitekim, kadınlar erkeklerin kazanacağı 1 dolara karşılık 88 cent kazanıyor; Amerika’da ise bu rakam 74 cent.

Siyaset: Ruanda’da ulusal parlamenterlerin %60’ından fazlası kadın.
Bu yüksek oranlar biraz da ihtiyaçtan ve ülkenin soykırım içeren tarihinden kaynaklanıyor. 1994 yılında, üç ay gibi bir zaman dilimi içinde 800.000 kadar Ruandalının katledilmesinden sonra hayatta kalan popülasyonun çoğunu kadınlar oluşturuyordu. Kadınların, erkeklerin bir zamanlar doldurduğu rolleri üstlenmekten başka seçenekleri yoktu.

Kaynak: Ruanda cinsiyet eşitliğinde Amerika’yı nasıl geride bıraktı?